آغاز هدایت تحصیلی دانش آموزان پایه نهم در مدارس سراسرکشور

مدیرکل امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش گفت: هدایت تحصیلی دانش آموزان پایه نهم با حضور مدیران ، معاونین و مشاوران مدارس در سراسرکشور آغاز شده استمدیرکل امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش گفت: هدایت تحصیلی دانش آموزان پایه نهم با حضور مدیران ، معاونین و مشاوران مدارس در سراسرکشور آغاز شده است

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهرتهران ،مسعود شکوهی با اشاره به آغاز هدایت تحصیلی دانش آموزان پایه نهم در سراسرکشور، اظهارکرد: دانش آموزان پایه نهم پس از دریافت مشاوره و راهنمایی از سوی مشاور مدرسه ، اقدام به  انتخاب رشته برای ثبت نام در دوره متوسطه دوم می کنند.

مدیرکل امورتربیتی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش با بیان این که امسال هدایت تحصیلی،  برای حدود یک میلیون دانش آموز پایه نهم  اجرا ی شود، تصریح کرد: در هدایت تحصیلی دانش آموزان پایه نهم، 35درصد عملکرد تحصیلی و 65 درصد بررسی‌های مشاوره‌ای تأثیرگذار است و  هر دانش آموز دراین فرآیند 12 انتخاب دارد.

منبع :