بازی دوستانه صنعت نفت آبادان با تیم ملی جوانان

تیم ملی جوانان فردا در یک بازی دوستانه پذیرای تیم صنعت نفت آبادان خواهد بود.این دیدار ساعت 17 در زمین شماره سه آزادی اجرا می شود و علاوه بر آن تیم صنعت نفت آبادان چهار روز در تهران تمرین خواهد داشت.

تیم صنعت نفت آبادان برای حضور در مرکز ایفمارک به تهران آمده است و تیم ملی جوانان هم خود را برای حضور در تورنمنت سنگاپور آماده می کند.

منبع :