خلاقیت نمایشی - نکات مهم سینمای ایران

نخستین فیلم‌بردار و مستندساز ایرانی، «میرزا ابراهیم‌خان عکاس‌باشی» بود. او به دستور «مظفرالدین‌شاه» دستگاه «سینماتوگراف» را خریداری و اقدام به ضبط فیلم نمود.

در فایل ضمیمه، می توانید نکات مهم سینمای ایران را مطالعه کنید.

منبع :

فایل های ضمیمه
ارغوان عبدالملكی