سبُکی دلپذیر بازیابی و کشف

تورق سریع یعنی مرور و مطالعه‌ی اجمالی جزوه‌ها و یادداشت‌ها یا گزینه‌ها و گزیده‌هایی که در خلال دوران جمع‌بندی نشان‌دار کرده‌اید.

برنامه‌ی راهبردی به ایستگاه پایانی‌اش رسید؛ ایستگاه تورق سریع.

تورق سریع یعنی مرور و مطالعه‌ی اجمالی جزوه‌ها و یادداشت‌ها یا گزینه‌ها و گزیده‌هایی که در خلال دوران جمع‌بندی نشان‌دار کرده‌اید.

فقط کافی است که این شیوه را صحیح و به‌موقع اجرا کنید تا لذت و هیجان کشف را ببینید و تجربه کنید. تورق سریع به مثابه‌ی آغاز پایان یک دوران سخت است؛ مانند یک تمرین شاداب و نشاط‌آور بعد از انجام یک ورزش سخت و سنگین و تجربه‌ی خوب و دلپذیر و سبُکی است که بار را تا حد ممکن سبُک می‌کند و سطح آمادگی ذهنی و کنجکاوی و علاقه‌مندی شما را افزایش می‌دهد و خیلی زود به شکل یک بازی مهیج درمی‌آید که از انجام آن لذت می‌برید. تورق سریع به روش درست ذهن شما را در یک حالت آماده‌باش قرار می‌دهد و کاملاً از خود مراقبت می‌کنید که چیزی را جا نیندازید. اندیشمندی می‌گفت: «همیشه با تغییرات محرک است که تحریک‌پذیر جهت می‌گیرد.» سرعت جهشیِ بازیابیِ ناشی از تورق سریع همان تغییر محرکی است که به شما جهت می‌دهد تا آمادگی ذهنی و تمرکز حواستان پایدار بماند؛ بنابراین بسیار مهم است که برای اجرای درست تورق سریع، برنامه‌ی مناسبی داشته باشید.

روز باشکوه کنکور نزدیک است.