مواظب باشید از فرم خارج نشوید

همیشه آخرین جلسه‌ی تمرین قبل از بازیِ اصلی، شور و حال مخصوص به خودش را دارد. همه سعی می‌کنند همان طور بازی کنند که قرار است در بازی اصلی ظاهر شوند.همیشه آخرین جلسه‌ی تمرین قبل از بازیِ اصلی، شور و حال مخصوص به خودش را دارد. همه سعی می‌کنند همان طور بازی کنند که قرار است در بازی اصلی ظاهر شوند. توصیه‌های مربیان خیلی جدی‌تر شده و بازیکن‌ها هم باید حواسشان را بیش‌تر جمع کنند. در هر صورت در پایان جلسه‌ی تمرین، همه احساس خوبی دارند و دلشان می‌خواهد این چند روز باقی‌مانده تا مسابقه‌ی اصلی هر چه زودتر بگذرد تا در میدان واقعی، خودی نشان بدهند تا هم خودشان نتیجه بگیرند و هم مربیانشان از بازی آن‌ها لذت برده و نتیجه‌ی زحماتشان را کسب کنند. آزمون امروز هم برای تو در حکم آخرین جلسه‌ی تمرین بود و تو آرزو می‌کنی که این چند روز باقی‌مانده تا کنکور، هر چه سریع‌تر بگذرد و روز آزمون اصلی فرا برسد.

همان طور که مربیان به همه‌ی بازیکنان در فاصله‌ی زمانی‌ِ آخرین جلسه‌ی تمرین تا مسابقه‌ی اصلی توصیه می‌کنند که تمرینات سبکی داشته باشند و مراقب تغذیه‌ی خود باشند تا بدنشان از فرم خارج نشود، به شما نیز توصیه می‌کنیم مواظب خود باشید تا از فرم خارج نشوید. امیدوارم همه‌ی شما موفق و پیروز باشید.