این برنامه تنهایت نمی‌گذارد

آن‌چه برنامه به عنوان یک مشاور به شما می‌آموزد پایدار کردن دانش قبلی و گذاشتن قدم‌های استوار به دنیای تازه‌ی سال تحصیلی است.برنامه کمی متفاوت با طول سال تحصیلی است. ویژگی تابستان این است: برای آن‌که یادت نرود به کتاب‌هایی که سال گذشته خوانده‌ای و تمامش کرده‌ای نگاهی می‌اندازی. برنامه این گونه فکر می‌کند: درس‌های سال گذشته را به یاد بیاور.

فکر می‌کنم شما هم بدت نیاید تا درس‌های سال‌ گذشته را بازیابی کنی؛ ولی یک برنامه و مشاور خوب باز هم تنهایت نمی‌گذارد و ترجیح می‌دهد که حال و هوای جدی‌تری به فعالیت‌ خود بدهی. حالا که تصمیم گرفته‌ای درس بخوانی بهتر است کمی هم به آینده بروی. مطالب و موضوعات درس سال‌ آینده انگیزاننده و پرطرفدار است. یک یا دو درس سال آینده‌ی تحصیلی به رفتارت چهره‌ی مصمم‌تری می‌بخشد.

آن‌چه برنامه به عنوان یک مشاور به شما می‌آموزد پایدار کردن دانش قبلی و گذاشتن قدم‌های استوار به دنیای تازه‌ی سال تحصیلی است.