یک تیر و دو نشان!

تعطیلات تابستان فرصت خوبی برای به‌روز ماندن و تمرینی مناسب برای بازی اصلی در طول سال تحصیلی است.

تعطیلات تابستان فرصت خوبی برای به‌روز ماندن و تمرینی مناسب برای بازی اصلی در طول سال تحصیلی است.

اگر آینده را با پشتوانه‌ی نگاه به گذشته بنگرید به دو مهم دست یافته‌اید. اول این‌که آن‌چه را در گذشته یاد گرفته‌ و برای آن زحمت کشیده‌اید به‌راحتی از دست نداده‌ و حفظ کرده‌اید و دوم این‌که بر مبنای یافته‌ها و مطالعات قبلی، شروع به پیش‌خوانی و یادگیری مطالب جدید کرده‌اید و تا حدی از حجم و سنگینی مطالب درسی که باید در طول سال تحصیلی با آن‌ها مواجه باشید کم می‌کنید؛ بنابراین شما با کمی همت و تلاش و استفاده از فرصت تعطیلات تابستانی، با یک تیر، دو نشان زده‌اید.

یکی از ملاک‌های تشخیص درصد موفقیتِ دانش‌آموزان در طول سال تحصیلی برای مشاوران، میزان تلاش آن‌ها و جدی گرفتن این فرصت است. شرکت در آزمون‌ها از جمله‌ی این تلاش‌ها و از نشانه‌های موفقیت شما در طول سال تحصیلی خواهد بود.