نوروز 96

یک هفته مانده به کنکور چه بخوانیم؟ (2)

از مجموعه تست‌هایی که شبیه دفترچه‌های واقعی کنکور هستند استفاده کنید تا چشمتان به نوع حروف و اندازه‌ی آن‌ها عادت کند و مهم‌تر از همه، یاد بگیرید که چگونه وقت‌تان را سر جلسه‌ی کنکور تنظیم کنید.-از مجموعه تست‌هایی که شبیه دفترچه‌های واقعی کنکور هستند استفاده کنید تا چشمتان به نوع حروف و اندازه‌ی آن‌ها عادت کند و مهم‌تر از همه، یاد بگیرید که چگونه وقت‌تان را سر جلسه‌ی کنکور تنظیم کنید.

-در هفته‌های آخر برخی در این فکر هستند که چه کارهایی می‌توانستند انجام دهند، اما انجام ندادند و فکرهایی از این قبیل. کارهایی را که انجام نداده‌اید، کاملاً فراموش کنید. فقط به زمان باقی‌مانده فکر کنید و از آن استفاده کنید.

-در مرور هم، مانند مطالعه، کیفیت مهم است نه کمیت. شما با هشیاری و با استفاده از روش‌های مناسب، می‌توانید تمام درس‌ها یا بیش‌تر آنها را با دقت مرور کنید. فقط توجه کنید که مرور، همان خواندن نیست. مرور نوعی یادآوری سریع ذهنی با توجه به مفهوم کلی است. در حالی که خواندن، بیان کردن کلمه به کلمه‌ی مطالب است.

- در مرور مطالب، استراحت کردن و پرهیز از مرور درس‌های مشابه با هم باید مورد توجه قرار گیرد.

-برای دریافت کارت ورود به جلسه به‌موقع مراجعه کنید. معمولاً همراه کارت، یک برگه‌ی راهنمای حوزه‌ی امتحانی هم داده می‌شود. فراموش نکنید آن را هم از مسئولان توزیع کارت بخواهید.

- مشخصات شما در کارت ثبت شده است. آن‌ها را به طور دقیق کنترل کنید. از روی شماره‌ی داوطلبی محل امتحان را پیدا کنید. زمان برگزاری آزمون گروه‌های مختلف متفاوت است. زمان آزمون گروه خودتان را هم کنترل کنید.

معتلات ( بخش دوم )‌ از عربی 3 سوم دبیرستان
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( دروس عمومی سوم دبیرستان)
دبیر : سید محمد علی مرتضوی