منابع تورق سریع

تورق سریع، تکنیک برترِ روزهای پایانی آماده‌سازی برای کنکور است.تورق سریع، تکنیک برترِ روزهای پایانی آماده‌سازی برای کنکور است. برای تثبیت مطالب و غلبه بر احساس فراموشی آن‌ها، با عبور سریع از روی مطالب و سرتیتر‌ها، مفاهیم مطالعه‌شده را با سرعت مطلوبی دوره می‌کنید. مثل همیشه، کتاب درسی و جزوه‌ای که در کلاس درسی و در قالب یادگیری فعال تهیه کرده‌اید بهترین ابزار‌های مطالعاتی در تمام مراحل مطالعه از جمله در تورق سریع هستند.

خلاصه‌درس‌ها، خلاصه‌نویسی‌های شخصی، فلش‌کارت‌ها و منابع جمع‌بندی تجمعیِ مطالب می‌توانند کیفیت تکنیک تورق سریعِ شما را بیش‌تر کنند. با توجه به نکاتی که در دوران جمع‌بندی به عنوان اولویت‌های رفع اشکال شناسایی کرده‌اید، مرور چندباره‌ی این مطالب به کمک ابزارهای تکمیلیِ تورق سریع، نقش بسیار مؤثری در کیفیت جمع‌بندی در هفته‌ی پایانی خواهد داشت. 

مهم‌ترین دستاورد شما در تورق سریع، بازگشتن به فضای ذهنی مطالعه‌ی مباحث است. تورق سریع شما را به بازه‌های مطالعه‌ی سال تحصیلیِ پشت سر گذاشته‌شده می‌برد. در همین فضاسازی است که می‌توانید مطالبِ مشابه و ترکیبی را نیز در ذهنتان مرور و تحلیل کنید و این برگ برنده‌ی تورقِ سریع موفق است.