مسیر موفقیت

وقتی قصد سفر داریم ابتدا مقصد خود را مشخص کرده و برای این سفر برنامه‌ریزی می‌کنیم.وقتی قصد سفر داریم ابتدا مقصد خود را مشخص کرده و برای این سفر برنامه‌ریزی می‌کنیم. 

تمام وسایل مورد نیاز متناسب با سفر خود را از قبل تهیه می‌کنیم و سعی می‌کنیم همراه خوب و مورد اعتماد و راه‌بلد را برای این سفر انتخاب کنیم تا بتوانیم در کنار سختی‌های سفر از آن لذت ببریم. یک مسافر اهل ذوق خاطرات سفرش را مکتوب می‌کند که حتی جزئیات سفرش را فراموش نکند و از سفر خود تجربه کسب کند. 

اکنون می‌توانیم خود را مسافری بدانیم که در مسیر موفقیت گام گذاشته و هدف خود را پیشرفت می‌داند. پس ابتدا نیاز است که با توجه به نقشه‌ی راه برنامه‌ریزی کند و وسایل مورد نیاز را با توجه به مسیرهای نقشه فراهم کند (برنامه‌ی راهبردی، دفتر برنامه‌ریزی، کتاب خودآموزی، کتاب‌های برنامه‌ای و...) و در این مسیر همراهان دلسوز و مورد اعتمادی چون پدر و مادر و پشتیبان را با خود همراه داشته باشد. دانش‌آموز موفق کسی است که در حین این‌که گام به گام با نقشه حرکت می‌کند دفتر برنامه‌ریزی و کتاب خودآموزی خود را تکمیل می‌کند و هر آن‌چه را یاد می‌گیرد به عنوان نکته یادداشت می‌کند و در مسیر بودن و درنهایت کسب موفقیت ملزم به تبعیت از برنامه و اعتماد کردن به همراه خود است.