آرامش آزمون‌های آخر

حاضر نبودن در این آزمون‌ها چیزی به نتایج دوران جمع‌بندی اضافه نمی‌کند. اشتباهات و سؤالات نادرست این آزمون‌ها فقط چند عدد روی کارنامه نیستند.نتیجه‌ی نهایی شما در آزمون‌های جمع‌بندی قبل از این‌که درصد و تراز خام هر درس باشد، نمایشگر عملکرد آزمونی شما در شرایط یک امتحان جامع چهارساعته با تعداد مشابه سؤالات در کنکور سراسری است. درصد‌های شما در شرایط مهم شبیه‌سازی به دست آمده است و پایین بودن احتمالی سطح این نمرات نباید با سایر زمان‌های سال مقایسه شود.

آزمون‌های جمع‌بندی نوعی فرصت دوگانه در اختیار شما قرار می‌دهد. فرصت یادگیری نهایی و فرصت شبیه‌سازی اصولی. در زمان باقی‌مانده تا کنکور سراسری لازم است تا با نگاهِ بهتر به محتوا و منطق این آزمون‌ها با آمادگی کامل در آن‌‌ها شرکت کنید. با این نگاه جدید نمرات کسب‌شده در این آزمون‌ها، بالاتر یا پایین‌تر از مقدار هدف‌گذاری‌شده، تعادل‌های مطالعاتی و هدف‌گذاری شما را جابه‌جا نخواهد کرد و به بیانی دیگر، واقع‌بینانه  به دوران جمع‌بندی جهت خواهید داد.

گاهی با خود مرور کنید که این آزمون‌ها آزمون اصلی کنکور نیستند بلکه بهترین فرصت برای آمادگی شبیه‌سازی‌شده با کنکور هستند. آرامشِ برآمده از این ذهنیت به شما کمک خواهد کرد تا شرایط آزمونی را در کنار شرایط خاص آمادگی ذهنی در این ایام بهینه‌تر کنید.

حاضر نبودن در این آزمون‌ها چیزی به نتایج دوران جمع‌بندی اضافه نمی‌کند. اشتباهات و سؤالات نادرست این آزمون‌ها فقط چند عدد روی کارنامه نیستند. شاید قرار است که با آشنا شدن با این اشتباهات، از تکرار مجدد آن‌ها در جلسه‌ی آزمون کنکور جلوگیری کنید. این همان آرامشِ آزمون است. وقتی که فرصتی برای یادگیری باشد.