دوستان عزیزی که قرار است در تابستان کمی درس بخوانید

تابستان فرصت مناسبی برای خودشناسی و مرور مطالب گذشته و شناسایی نقاط قوت است.

تابستان فرصت مناسبی برای خودشناسی و مرور مطالب گذشته و شناسایی ‌نقاط ‌قوت ‌است. تابستان ‌نه‌تنها به عنوان ‌زمان مناسب برای رفع خستگی‌‌های ‌یک سال تحصیلی است بلکه می‌تواند آغاز ‌یک شروع موفق در سال تحصیلی جدید باشد. ترکیب ‌تفریح در کنار کمی درس ‌خواندن در تابستان می‌تواند بهترین ‌روش برای بهره‌برداری از این فرصت باشد.

به نظر شما خواندن مطالب تکراری جذاب‌تر است یا خواندن مطالب جدید؟

همه‌ی ما دوست داریم چیزهای جدید بخوانیم و ببینیم. درس خواندن هم همین طور است. خواندن درس‌های تکراری، کسل‌کننده است؛ مثلاً همین درس‌های سال قبل. شما آن‌ها را در طول سال ‌خوانده‌اید و برای هر امتحان ‌بارها آن‌ها را مرور کرده‌اید. خواندن این درس‌های تکراری در تابستان، حوصله‌ی آدم را سر می‌برد. به شما توصیه می‌کنم در تابستان یک یا دو درس ‌سال بعد را هم پیش‌خوانی کنید.

خواندن درس‌های جدید چند مزیت دارد:

1- با حوصله و با انگیزه و با دقت درس می‌خوانید؛ چون مطالب جدید هستند.

2- با ذوق و اشتیاق درس می‌خوانید؛ ‌چون درس جدید شور و نشاط و علاقه‌ی شما را به درس خواندن بیش‌تر می‌کند.

3- سال تحصیلی جدید با آمادگی بیش‌تر به کلاس می‌روید و می‌تواندی در کلاس معلم را همراهی کنید.

4- از دوستانتان یک قدم جلوتر ‌هستید و درس‌ها را راحت‌تر در مدرسه یاد می‌گیرید.

 5- از وقت خود بهتر استفاده می‌کنید و خواندن درس‌های سال بعد در تابستان کمک می‌کند که درس خواندن شما مفیدتر باشد.