چگونه انگیزه برای درس خواندن را افزایش دهیم؟

برای مطالعه به خود پاداش دهیم. مثلاً تماس با دوست صمیمی یا خوردن خوراکی مورد علاقه.

1. برای مطالعه به خود پاداش دهیم. مثلاً تماس با دوست صمیمی یا خوردن خوراکی مورد علاقه.

2. داشتن برنامه‌ی مشخص برای کارها

3. داشتن انگیزه

4. از فرصت‌ها به‌خوبی استفاده کنیم و نگذاریم زمان از دست رود.

5. اگر در مورد مطلبی اطلاعی نداریم بپرسیم.

6. ساعت مناسبی از روز را به درس خواندن اختصاص بدهیم.