تابستان یار صمیمی دانش‌آموزان

بسیاری از دانش‌آموزان از هم‌اکنون برای فصل تابستان خود برنامه‌ریزی ویژه‌ای کرده‌اند تا بتوانند از این تعطیلات بهترین استفاده را داشته باشند.

تابستان یار صمیمی دانش‌آموزان

بسیاری از دانش‌آموزان از هم‌اکنون برای فصل تابستان خود برنامه‌ریزی ویژه‌ای کرده‌اند تا بتوانند از این تعطیلات بهترین استفاده را داشته باشند. گروهی از دانش‌آموزان سخت‌کوش در ایام بعد از امتحانات متوجه می‌شوند که باید سال آینده را با تلاش و پشتکار بیش‌تری شروع کنند تا بتوانند نتیجه‌ی بهتری به دست بیاورند و گروهی دیگر نیز به تفریح و استراحت فکر می‌کنند و از دانش‌آموزان دیگر غفلت می‌ورزند.

کسانی موفق‌تر هستند که:

ذهن شفاف‌تری دارند.

به فراشناخت رسیده‌اند.

برنامه‌ریزی و هدف مشخصی دارند.

رقیبان خود را می‌شناسند.

با والدین خود مشورت می‌کنند.

برنامه‌ی راهبردی تابستان را مورد توجه قرار می‌دهند.

برای رسیدن به اهدافشان وقت می‌گذارند.

منابع مطالعاتی خود را درست انتخاب می‌کنند.

در آزمون‌های تابستان بدون غیبت شرکت می‌کنند.

در انتخاب واحد درس‌های نگاه به آینده را مد نظر قرار می‌دهند.