انتخاب واحد در تابستان

پاسخ‌گویی به سؤالات بخش نگاه به آینده با انتخاب واحد در تابستان انجام خواهد شد.یکی از ویژگی‌های مثبت آزمون‌های تابستان مرور مباحث سال گذشته و پیش‌خوانی چند درس از سال آینده است که نتیجه‌ی آن مطمئن بودن از یادگیری کامل مباحث کتاب‌های سال قبل و مرور آن‌ها برای رفع نواقص و برطرف کردن نقاط ضعف باقی‌مانده است و این‌که می‌توانید به انتخاب خودتان درس مورد نظر برای مطالعه و یادگیری در تابستان را انتخاب کنید و برای آمادگی زودتر در تابستان آن را پیش‌خوانی کنید.

پاسخ‌گویی به سؤالات بخش نگاه به آینده با انتخاب واحد در تابستان انجام خواهد شد.

هر دانش‌آموز موظف است ضمن مشورت کردن با اولیای خود و مشورت با پشتیبان یک یا چند درس مربوط به بخش نگاه به آینده را برای پیش‌خوانی انتخاب کند.

اگر در درس‌های حفظی توانایی بالاتری دارید درس یا درس‌های مربوط به آن را انتخاب کنید، اما اگر دانش‌آموزی هستید که هم‌زمان با آزمون‌های کانون در کلاس هم شرکت می‌کنید بهتر است درس ریاضی در اولویت انتخاب شما باشد.

نکته‌ی مهم: اگر دیدید که توانایی پاسخ‌گویی به هر دو درس را دارید، با مشورت با پشتیبانتان انتخاب واحد دو درس را انجام دهید. اگر دانش‌آموز برتر و موفقی هستید که طبق برنامه‌ریزی درس می‌خوانید و مطالعه دارید بهترین انتخاب را برای تابستان خود در نظر گرفته‌اید.

یادتان نرود برای هر تصمیمی هر چند کوتاه مشورت کنید. مطمئن باشید به نتیجه‌ی بهتری خواهد رسید.