نوروز 96

یک آدم حسابی

بی‌تردید سیل وسیعی از دانش‌آموزان خواهان موفقیت در زمینه‌ی تحصیل هستند. یکی از ایستگاه‌های موفقیت پیروزی در پروژه‌ی کنکور است.بی‌تردید سیل وسیعی از دانش‌آموزان خواهان موفقیت در زمینه‌ی تحصیل هستند. یکی از ایستگاه‌های موفقیت پیروزی در پروژه‌ی کنکور است. برای این‌که این پروژه را با پیروزی پشت سر بگذارید علاوه بر این‌که باید بعضی از شاخص‌ها و متدهای اساسی را داشته باشیم باید به نوعی فرصت‌‌طلب هم باشیم! یعنی بهترین بازه‌های زمانی را برای شروع  درس خواندن تشخیص دهیم و از این فرصت‌های طلایی حداکثر استفاده را ببریم.

یکی از چالش‌ها در این بین عدم تشخیص و استفاده‌ی صحیح بعضی دانش‌آموزان درس‌خوان و جدی از فرصت طلایی و مهم پروژه‌ی تابستان است. در صورتی که دانش‌آموز با استفاده از این پروژه می‌تواند باری را که بر دوش دارد سبک کرده و به‌راحتی حمل کند. به طور مثال دانش‌آموز موفق می‌تواند درس‌های عمومی را در ایام تابستان به طور کامل بخواند تا در طول سال با انگیزه‌ی بیش‌تری به درس‌های عمومی روی آورد؛ زیرا روش مطالعه‌ی درست آن‌ها را در تابستان پیدا کرده است. هم‌چنین آسوده‌خاطر و با اعتمادبه‌نفس بیش‌تری به سراغ درس‌های اختصاصی خواهد رفت. در این صورت دانش‌آموز در بازه‌هایی که تحت عنوان پنجره‌ی باز از آن‌ها یاد می‌شود علاوه بر ذخیره‌سازی شاخص زمان با آرامش بیش‌تری سعی در تبدیل نقاط قوت به نقاط قوت پایدار خواهد داشت.

از هم‌اکنون فرصت‌طلبی را شروع کنیم.

بخش پذیری و الگوریتم تقسیم از گسسته
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم ریاضی)
دبیر : حسین تباره