خلاقیت نمایشی - شصت نکته از اصول و مبانی نمایش عروسکی

«بازی خیال» نوعی سایه‌بازی در چادر است با عروسک‌هایی از جنس چرم که سایه‌هایشان روی چادر منعکس می‌شود.در فایل ضمیمه، می توانید نکات مهم اصول و مبانی نمایش عروسکی را مطالعه کنید.

موفق باشید.

منبع :

فایل های ضمیمه
ارغوان عبدالملكی