تیم ملی هندبال جوانان قهرمان تورنمنت تبریز شد

پرونده تورنمنت چهارجانبه تبریز عصر امروز با برگزاری دو دیدار بسته شد.پرونده تورنمنت چهارجانبه تبریز عصر امروز با برگزاری دو دیدار بسته شد.

به گزارش ایسنا، در آخرین روز از رقابت های تورنمنت چهارجانبه تبریز تیم ملی جوانان با نتیجه ٣١ بر ٢٦ از سد تیم ملی ب گذشت و قهرمان شد.

همچنین در آخرین دیدار تیم ملی نوجوانان به مصاف تیم امید تبریز رفت که تیم ملی نوجوانان توانست با نتیجه 31 بر 24 پیروز میدان شود.

‏ در پایان  رقابت های تورنمنت چهار جانبه تبریز تیم ملی جوانان قهرمان، تیم ملی ب نایب قهرمان، تیم ملی نوجوانان سوم و امید تبریز چهارم شد.

نتایج کامل رقابت های ٤جانبه تبریز جام بانک سرمایه:

نتایج روز اول:
تیم ملی جوانان ٢٦- تیم ملی نوجوانان ٢٢
تیم ملی ب ٣٧- تیم امید تبریز ٢٩


نتایج روز دوم:
تیم ملی ب ٢٤ - تیم ملی نوجوانان ١٩
تیم ملی جوانان ٣٣ - امید تبریز ٢٣

نتایج روز سوم:
تیم ملی جوانان 31 - تیم ملی ب 26
تیم ملی نوجوانان31  - امید تبریز 24
 
تورنمنت بین المللی تبریز که قرار بود با حضور چهار تیم ایرانی و چهار تیم خارجی برگزار شود فقط با حضور تیم های ایرانی به پایان رسید.

منبع :