بهترین کار تورق سریع است

یک هفته مانده به کنکور، بهترین کاری که می‌توانید انجام دهید تورق سریع کتاب‌هاست.یک هفته مانده به کنکور، بهترین کاری که می‌توانید انجام دهید تورق سریع کتاب‌هاست.

این روش، مناسب‌ترین روش مرور است که باعث می‌شود یک بار دیگر تیترها، نکات، فرمول‌ها، تصاویر و... را از نظر بگذرانید.

فراموش نکنید که هدف از این کار، مرور مطالب است نه خواندن مبحث جدید. این روش به شما کمک می‌کند تا حد زیادی از استرس خود بکاهید.

استفاده از هفت‌کنکورها و فلش‌کارت‌ها نیز به شما کمک فراوانی در این زمینه خواهد کرد. با این روش به شما اطمینان خواهیم داد که در پایان هفته با تکیه بر مطالبی که در طول هفته آن‌ها را مرور کرده‌اید برای شرکت در کنکور آماده خواهید شد و آرامش خواهید داشت.