روز آخر، حرف آخر

خدای من! روزی که بی‌صبرانه منتظرش بودم از راه رسید.خدای من! روزی که بی‌صبرانه منتظرش بودم از راه رسید.

یک سال را با تمام جدیت از لذت‌های زودگذر گذشتم تا هدفم را نشانه بگیرم.

گاهی آن‌قدر پرانرژی که زمان از دستانم خارج می‌شد و گاهی آن‌چنان خسته و ناامید که زمان را تلف کردم.

اکنون روز نتیجه از راه رسید و من برای آن آماده‌ام.

خدای من! دستانم را به سویت دراز می‌کنم و نگاهم به نگاه مهربانانه‌ی توست.

یاری‌ام کن تا با یاد تو بتوانم آموخته‌هایم را به تحریر درآورم.

آرامش را به من ارزانی ده تا نتیجه‌ی سخت‌کوشی را به دست آورم.

امیدم به نگاه پرمهرت است یا رب‌العالمین!