تلنگری به نام تورق سریع

دفتر خاطرات را باز کنید و صفحه‌های آن را به آهستگی ورق بزنید.دفتر خاطرات را باز کنید و صفحه‌های آن را به آهستگی ورق بزنید. 

می‌بینید که با خواندن هر سطر و هر کلمه از آن، تمام خاطره برای‌تان تداعی می‌شود. حالا کتاب درسی را باز کنید و با سرعتی یکنواخت آن را ورق بزنید. روی کلمه‌های مهم و کلیدی تمرکز کنید و با چشمتان نکات و فرمول‌ها را تعقیب کنید. 

 هر نکته یا کلیدواژه، بخشی از مبحث را در ذهنتان بازیابی می‌کند و مطالب درسی در حافظه‌تان به شکل منظمی طبقه‌بندی می‌شود. گویی که قاشقی برداشته‌اید و لیوان آبی را که دانه‌های شکر در ته آن رسوب کرده است هم می‌زنید تا محلول یکنواختی تهیه کنید. با تورق سریع، نکات درسی مانند دانه‌های شکر در فضای ذهنتان جاری می‌شوند. اگر هفته‌ی پایانی آمادگی برای کنکور را به ورق زدن کتاب‌های درسی، جزوه‌ها، خلاصه‌ها، درس‌نامه‌ها، پاسخ‌نامه‌ی کتاب زرد اختصاصی و عمومی و کتاب خودآموزی اختصاصی دهید، تلنگری به نکات، فرمول‌ها و کلیدواژه‌ها خواهید زد و معجزه‌ی تورق سریع در یادآوری آن‌ها برای پاسخ دادن به سؤالات کنکور را خواهید دید.