اقدامات قبل از کنکور

روز کنکور نتیجه مشخص نمی‌شود بلکه قبل از کنکور نتیجه با توجه به تلاشتان رقم خورده است؛ پس با خیال راحت به جلسه‌ی کنکور بروید.

- روز کنکور نتیجه مشخص نمی‌شود بلکه قبل از کنکور نتیجه با توجه به تلاشتان رقم خورده است؛ پس با خیال راحت به جلسه‌ی کنکور بروید.

- ٢٤ ساعت قبل از کنکور مطالعه نداشته باشید. طبق مقالات معتبر اگر در ٢٤ ساعت آخر مطالعه کنید مطالب مطالعه‌شده در ذهن شما پررنگ‌تر می‌شود و مطالب قبلی کمرنگ‌تر و در بازیابی اطلاعات از مغز دچار مشکل می‌شوید و مغز کندتر عمل می‌کند.

- سعی کنید روز آخر در خانه نمانید و این روز را در کنار کسی باشید که راجع به درس صحبت نکند و روحیه‌‌ی شما را عوض کند. ظهر نخوابید تا خسته شوید و شب بهتر بخوابید.

- به خدا توکل کنید.

- غذای چرب نخورید (ترجیحاً آب‌پز بخورید).

- از اقدامات ناگهانی پرهیز کنید. به طور مثال دانش‌آموزی روز قبل از کنکور چند ساعت دویده و کوفتگی بدن در جلسه‌ی کنکور مانع تمرکز او شده است.

- وسایل جلسه‌ی کنکور را از شب قبل آماده کنید.

- به هیچ وجه اقدام جدید انجام ندهید. اگر به مداد خاصی عادت دارید آزمون بدهید، در کنکور از همان مارک استفاده کنید.