این روزها دفتر خاطراتت را ورق بزن!

به تمام تلاش‌هایت این روزها احترام بگذار و آن‌ها را در خاطرت مرور کن و بازیابی کن. این روزها تو بیش از هر چیزی به آرامش نیاز داری و یک لبخند؛ لبخندی که به احترام تمام تلاش‌هایت بر لبانت خواهد نشست.

در این روزهای باقی‌مانده وقتی را برای دفتر خاطراتت بگذار. دفتر برنامه‌ریزی هم عالی است. روزها را ورق بزن و خاطراتت را بازیابی کن. چه تلاش‌های ارزشمندی که در این یک سال کردی! یادش بخیر! آن روز در خانه، وقتی آن تمرین دشوار ریاضی را حل کردی، از خوشحالی بالا و پایین می‌پریدی. به جلسه‌ی آزمون فکر کن و تست‌هایی که می‌توانستی حل کنی، اما به خودت «نه» گفتی؛ زیرا می‌دانستی حل کردن آن تست زمان زیادی از تو خواهد گرفت.

به تمام تلاش‌هایت این روزها احترام بگذار و آن‌ها را در خاطرت مرور کن و بازیابی کن. این روزها تو بیش از هر چیزی به آرامش نیاز داری و یک لبخند؛ لبخندی که به احترام تمام تلاش‌هایت بر لبانت خواهد نشست.

دست مریزاد دوست سخت‌کوش من!