روش مطالعه‌ی دین و زندگی (آیات و روایات)

اگر به سؤالات کنکور دقت کنید خواهید دید که در بیش‌تر سؤالات آیات و روایات دخیل هستند (یا در صورت سؤال یا در جواب).

آیات و روایات:

اگر به سؤالات کنکور دقت کنید خواهید دید که در بیش‌تر سؤالات آیات و روایات دخیل هستند (یا در صورت سؤال یا در جواب).

عمدتاً سؤال آیات و روایات به این صورت است که در صورت سؤال، متن یا آیه‌ و روایتی را می‌دهند و از شما می‌خواهند که مفهومش را در یکی از گزینه‌‌ها پیدا کنید. گزینه‌ها می‌تواند شامل متن، آیات و روایات یا بیت شعری باشند.

برای پاسخ‌گویی به سؤالات آیات و روایات باید با خواندن و فهمیدن هر آیه، مفهوم و پیامش را کنارش بنویسید و در هر آیه برای این‌که پیام و مفهوم یادتان بماند یک واژه‌ی کلیدی انتخاب کنید. به عنوان مثال در دین و زندگی پیش‌دانشگاهی در دو درس اول که مربوط به توحیدهاست، واژه‌ی کلیدی توحید ربوبیت کلمه‌ی رب است؛ یعنی هر جا کلمه‌ی رب را دیدید آیه به توحید ربوبیت اشاره دارد و باید در گزینه‌ها به دنبال مفهوم ربوبیت باشید.

خیلی مهم است که آیات ملکه‌ی ذهن شما شوند. نه این‌که فقط حفظ کنید بلکه باید آن‌قدر تسلط داشته باشید که وقتی آیه‌ای را دیدید به‌سرعت مفهوم و پیام آن به ذهنتان بیاید.