خلاقیت نمایشی - چهل نکته از اصول و مبانی ماسک و گریم

1- عمل گریم را گریماژ گویند. گریماس، ایجاد تضاد مابین عضلات چهره است که منجر به حالات مختلف در چهره می‌شود.با دانلود فایل ضمیمه، نکات مهم اصول و مبانی ماسک و گریم را مطالعه کنید.

منبع :

فایل های ضمیمه
ارغوان عبدالملكی