نکات مهم جغرافیای 1، 2 و سال چهارم در کنکور 93

نکات مهم جغرافیای 1، 2 و سال چهارم انسانی در کنکور 93ابتدا سؤال‌های جغرافیا در کنکور سراسری 93 را پاسخ دهید سپس فایل ضمیمه را دانلود کنید و نکات و مطالب مرتبط با آن را مطالعه نمایید.