آزمون زیست‌شناسی جمع‌بندی پایه

آزمون جمع بندیکنکوری‌های رشته تجربی

در فایل پیوست آزمونی از درس زیست شناسی که به جمع‌بندی مبحث‌های پایه پرداخته، ضمیمه شده است.

نویسنده: محمد قربانی

فایل های ضمیمه