آزمون زیست‌شناسی جمع‌بندی پایه

در فایل پیوست آزمونی از درس زیست شناسی که به جمع‌بندی مبحث‌های پایه پرداخته، ضمیمه شده است.کنکوری‌های رشته تجربی

در فایل پیوست آزمونی از درس زیست شناسی که به جمع‌بندی مبحث‌های پایه پرداخته، ضمیمه شده است.

نویسنده: محمد قربانی

فایل های ضمیمه