منطق برنامه‌ی تابستان 95 گروه چهارم انسانی

منطق برنامه‌ی تابستان 1395 گروه چهارم انسانی

منطق برنامه‌ی تابستان 95 گروه چهارم انسانی

منطق برنامه‌ی تابستان 95 گروه چهارم انسانی

برنامه‌ی مطالعاتی تابستان در گروه پیش‌دانشگاهی انساني

منطق برنامه‌ی تابستان آزمون‌های کانون براساس نگاه به گذشته و نگاه به آینده است.

نگاه به گذشته (اجباري):

نگاه به گذشته شامل درس‌های سال سوم به صورت اجباری با منطق عدم فراموشی آموخته‌ها است که در آزمون‌های تابستان کل کتاب مرور می‌شود. با توجه به وضیعت خود در درس‌های مختلف، به رفع اشکال و تقویت درس‌های سال‌های گذشته می‌پردازید. با دریافت کارنامه‌ی سال سوم و مشاهده‌ی نمرات خود پی خواهید برد کدامین درس‌ها نیازمند توجه بیش‌تری هستند و تابستان فرصت خوبی برای این توجه در اختیار شما قرار می‌دهد.

مباحث درس‌های سال گذشته به پنج بخش تقسیم شده است. دانش‌آموز در هر آزمون بر اساس برنامه‌ی راهبردی یک‌پنجم از درس‌های سال قبل را آزمون می‌دهد. از آن‌جا که دانش‌آموز این مطالب را قبلاً خوانده است آزمون‌ها به صورت مستقل پیشروی دارد.

نگاه به آینده (اختیاری):

دانش‌آموز باید در صورت تمایل به پیش‌خوانی سال آینده به کمک پشتیبان خود انتخاب واحد انجام دهد.( منظور از انتخاب واحد، انتخاب حداقل دو درس از درس‌های سال بعد است. اگر درسی را انتخاب نکردید درس موازی آن را از سال قبل خودتان مطالعه می‌کنید.) در نگاه به آینده نیم‌سال اول سال آینده به صورت يك‌پنجم تقسیم شده است. در هر آزمون مباحث آزمون‌های قبلی پوشش داده می‌شوند. در آزمون‌های پوششی دانش‌آموز در صورت غیبت، فرصت جبران مباحث آزمون ازدست‌رفته را دارد.

ما پيشنهاد مي‌كنيم دانش‌آموزان 3 درس را با توجه به اهميت و تعداد سوالات مطرح شده در كنكور از آن‌ها انتخاب كنند و در تابستان مطالعه كنند. توصيه‌ي ما در رشته‌ي انساني سه درس رياضي،‌ عربي و ادبيات اختصاصي سال چهارم است. دانش‌آموزان در طول تابستان نيمي از نيم‌سال اول را مطالعه مي‌كنند.

مباحث به طور كلي 2 يا 3 بار در برنامه آزمون‌ها تكرار خواهد شد و دانش‌آموزان نگران نباشند. اما در خصوص سال گذشته نسبت سال سوم را به سال دوم براي كنكوري‌ها در آزمون‌ها بيشتر قرار داده‌ايم. چون دانش‌آموزان تازه سال سوم را تمام كرده‌اند و ذهنشان براي اين مباحث آماده تر است. اگر كمي هم مرور كنند كافي است. از دروس سال سوم همه دروس در آزمون‌ها مطرح مي‌شود به‌جز تاريخ، جغرافيا و جامعه‌شناسي.

اقتصاد هم به دليل اين كه درس مهمي است در آزمون هاي تابستان از آن سوال مي آيد.

توجه خاص به درس‌های عمومی یکی دیگر از ویژگی‌های برنامه‌‌ی تابستان است. برای این منظور کتاب زرد عمومی به عنوان یک منبع مشخص معرفی شده و در هر آزمون یک مجموعه از سؤال‌های کنکور عیناً مطرح می‌شود و هدف مرور اجمالی کتاب‌های سه سال است.

تابستان دوران گذار از مقطعی به مقطع دیگر است. این پنجره‌ی باز فرصت مناسبی برای جبران نقص و کاستی‌های درس‌های سال گذشته و افزایش تسلط است. هم‌چنین در ایام فراغت، مطالعه‌ی درس‌های سال آینده باعث آمادگی و ایجاد آرامش در دانش‌آموز می‌شود.

بررسي دقيق‌تر برنامه‌ي تابستان:

1- درس‌هاي سال پايه:

پاسخ‌گويي به تمامي سؤال‌هاي درس‌هاي عمومي اجباري است.

نام درسادبيات فارسي (3)
زبان فارسي (3)
عربي (3)دين و زندگي (3)زبان‌انگليسي (3)
تعداد سؤال در آزمون1010101010

هم‌چنين علاوه‌بر اين ده سؤال كه همگي طرح جديد و تأليفي مي‌باشند 10 سؤال ضميمه از كتاب زرد عمومي (برگزيده‌ي سؤال‌هاي يك كنكور خاص) را نيز خواهيم داشت.

نام درس
ادبيات فارسي (2) و (3) و زبان فارسي (3)
عربي (2) و (3)
دين و زندگي (3)
زبان انگليسي (3)
تعداد سؤال در آزمون
10101010

(درس‌هاي عمومي  20 سؤالي هستند كه 10 سؤال طراحي و 10 سؤال از كتاب زرد عمومي است. پاسخ گويي به هر 20 سؤال در هر درس عمومي الزامي است.)  

درس‌هاي اختصاصي اجباري سال سوم كه پاسخ‌گويي به آن‌ها براي دانش‌آموزان انساني اجباري است، عبارت‌اند از: منطق و فلسفه‌ي سال سوم ، روان‌شناسي

پاسخ‌گويي به درس اقتصاد نيز به دليل اهميتي كه دارد اجباري است (گرچه يكي از دروس سال دوم مي‌باشد.)

پاسخ‌گويي به درس ادبيات اختصاصي كه شامل دروس آرايه‌هاي ادبي، تاريخ ادبيات 1 و 2 نيز اجباري است.

هدف: مرور اجمالي درس ادبيات كه از مهم‌ترين درس‌هاي انساني مي‌باشد است.

در درس رياضييات اين مقطع شما دو كتاب را بايد مطالعه نماييد : رياضي 3 و آمارو مدل‌سازي.

در هر آزمون يك بسته ده تايي از اين دو كتاب سؤال داريم كه 7 سؤال مربوط به رياضي 3 و 3 سؤال مربوط به آمار است.

درس‌هاي عربي سال دوم، رياضي (1) و آرايه‌هاي ادبي نيز درس‌هاي انتخابي شماست كه مي‌بايست ميان آن‌ها و درس متناظر سال چهارم يعني عربي، رياضي و ادبيات سال چهارم يكي را انتخاب كنيد.

2- درس‌هاي سال چهارم دبيرستان؛

سؤال‌هاي اين قسمت در برنامه به صورت انتخابي مطرح شده ولي توصيه‌ي ما اينست كه حداقل يك يا دو درس از مقطع چهارم دبيرستان را در تابستان پيش‌خواني كنيد.

مزيت مطالعه‌ي درس‌هاي سال چهارم در تابستان براي شما اينست كه در سال تحصيلي كارتان سبك‌تر مي‌شود و در درس‌هايي كه پيش‌خواني كرده‌ايد از همكلاسي‌هاي خود جلو مي‌افتيد. هم‌چنين در طي سال تحصيلي برنامه‌ي پيش‌دانشگاهي شما سبك‌تر مي‌شود و مي‌توانيد وقت بيش‌تري به مطالعه‌ي درس‌هاي پايه اختصاص دهيد.

درس‌هاي سال چهارم: عربي، رياضي و ادبيات سال چهارم

درس عمومي در اين قسمت نداريم و در درس‌هاي اختصاصي، سؤال‌هاي اين قسمت به صورت انتخابي با قسمت سال پايه مطرح شده است. مثلاً بين عربي سال چهارم و عربي 2 شما بايد يكي را انتخاب كنيد و اگر هر دو را در پاسخ‌برگ سفيد بگذاريد، براي يك درس در كارنامه‌ي شما صفر محاسبه مي‌شود.

نكته‌ي مهم و جديد در برنامه‌ي آزمون‌هاي تابستان:

آزمون‌هاي شاهد (گواه):

درس‌هايي كه با رنگ آبي در برنامه‌ي آزمون مشخص شده‌اند نشانگر آن است كه در اين درس‌ها آزمون شاهد يا گواه خواهيم داشت. در اين درس‌ها در مجموع 20 سؤال خواهيم داشت. 10 سؤال اول سوال‌هاي طراحي (تأليفي) هستند و 10 سؤال دوم سؤال‌هاي شناسنامه‌دار (سؤالات آزمون‌هاي سراسري و كانون در كتاب آبي كه داراي سطح دشواري شناسايي شده‌هستند.) خواهد بود.كه براي هريك از اين ده سؤال درصد جداگانه‌اي گرفته خواهد شد.

با بررسي همبستگي نمرات داوطلبين بين سؤالات طراحي شده و سؤالات شناسنامه‌دار ارزيابي دقيق‌تري از آن‌ها شكل مي‌گيرد.

به عنوان مثال در آزمون 1 مرداد چنانچه‌ شما درس رياضي سال چهارم را انتخاب مي‌كنيد، ابتدا به 10 سؤال تأليفي و طرح جديد و سپس به 10 تست استاندارد كه از كتاب آبي انتخاب شده‌اند پاسخ خواهيد داد.

پرسش‌هاي چهارگزينه‌اي طبقه‌بندي شده رياضيات علوم‌انساني (كد: 6616)

پرسش‌هاي چهارگزينه‌اي طبقه‌بندي شده ادبيات اختصاصي انساني (كد: 6600)

پرسش‌هاي چهارگزينه‌اي طبقه‌بندي شده شده عربي اختصاصي پيش انساني (كد: 6619)

پرسش‌هاي چهارگزينه‌اي طبقه‌بندي شده عربي عمومي انساني (كد: 6633)

منطق برنامه‌ی تابستان 95 گروه چهارم انسانی

منطق برنامه‌ی تابستان 95 گروه چهارم انسانی

منطق برنامه‌ی تابستان 95 گروه چهارم انسانی


با آرزوي موفقيت 

سارا شريفي (مدير توليد آزمون‌هاي سال چهارم انساني)

پاسخ تلفنی به سوالات شما و برنامه ریزی شخصی

برنامه ریزی روزانه و زمان بندی صحیح برای مطالعه در ایام امتحانات و دوران جمع بندی کدام است؟
مناسب ترین کتاب ها برای دوران جمع بندی ؟
بهترین تغذیه برای افزایش حافظه و کاهش خواب آلودگی و خستگی کدام است؟ چگونه تمرکزم را در حین مطالعه بالا ببرم؟
از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب