امیرحسین برادران : آزمون جامع فیزیک

در فایل پیوست آزمون جامعی از درس فیزیک تجربی ضمیمه شده است.کنکوری‌های عزیز رشته تجربی

در فایل پیوست آزمون جامعی از درس فیزیک تجربی ضمیمه شده است.

توصیه می‌کنم این آزمون را در زمان مصوب کار کنید.

پس از اتمام آزمون از روی پاسخ تشریحی به یادداشت نکات بپردازید.

پاسخ تشریحی بعد از سؤال ها آمده است.

فایل های ضمیمه