محاسبات شیمی کنکورهای ریاضی و تجربی

این فایل برای هفته آخر کمک می‌کند زیرا تمام محاسبات کنکور داخل و خارج شیمی ریاضی و تجربی داخل این مجموعه آمده است.فایل محاسبات شیمی کنکور ضمیمه شده است

این فایل برای هفته آخر کمک می‌کند زیرا تمام محاسبات کنکور داخل و خارج شیمی ریاضی و تجربی داخل این مجموعه آمده است.

توصیه می کنم توی این روزها این محاسبات رو بدون ماشین حساب انجام بدین و جوابها رو با جوابهایی که من شنبه یا یکشنبه میفرستم، چک کنید


فایل های ضمیمه