کنکوری‌های عزیز رشته تجربی

در فایل پیوست آزمون جامعی از درس فیزیک تجربی ضمیمه شده است.

پیش بینی می‌کنیم این آزمون را در زمان مصوب کار کنید.

پس از اتمام آزمون از روی پاسخ تشریحی به یادداشت نکات بپردازید.

پاسخ تشریحی بعد از سؤال ها آمده است.

فایل های ضمیمه