آزمون جامع شیمی

شیمی در فایل پیوست آزمون جامعی از درس شیمی ضمیمه شده است.کنکوری‌های عزیز رشته ریاضی و تجربی

در فایل پیوست آزمون جامعی از درس شیمی ضمیمه شده است.

پیش بینی می‌کنیم این آزمون را در زمان مصوب کار کنید.

پس از اتمام آزمون از روی پاسخ تشریحی به یادداشت نکات بپردازید.

نویسنده: نیما حسن زاده

فایل های ضمیمه