ورزش توانایی ذهنی کودکان را افزایش می‌دهد

مطالعات منتشر شده در مجله پزشکی ورزشی نشان داده است که ورزش باعث افزایش قدرت مغزی کودکان و جوانان می‌شود و توانایی آکادمیک آنها را افزایش می‌دهد.

به گزارش ایسنا به نقل از سایت MNT، زمانی که کودکان و جوانان برای ورزش می‌گذارند می‌تواند تاثیر زیادی بر کارایی آنها در مدرسه و دانشگاه داشته باشد. در این بررسی‌ها تاثیر فعالیت فیزیکی و ورزش بر کارایی ذهنی، انگیزه و شرایط اجتماعی دانش آموزان مشخص شد.

ورزش بر کارایی مغزی کودکان و نوجوانان تاثیر مثبت دارد. یک جلسه فعالیت فیزیکی قبل و یا بعد از مدرسه می‌تواند توانایی کودکان در مدرسه را افزایش دهد.

حتی یک جلسه ورزش تاثیر مثبت مستقیم بر کارایی مغزی دارد.

انجام ندادن ورزش باعث ایجاد مشکلات قلبی و دیابت نوع 2 نیز می شود و انجام ورزش علاوه بر افزایش کارایی مغزی می‌تواند از بروز این بیماری‌ها نیز جلوگیری کند.

انجام ورزش نه تنها بر سلامت کودکان تاثیرگذار است بلکه باعث بهبود مهارت‌های دیگر در زندگی نیز می شود و اعتماد به نفس کودکان را افزایش می دهد.

محققان توصیه می‌کنند که با افزایش امکانات ورزشی در مدارس می‌توان از این استراتژی برای پیشرفت کودکان استفاده کرد.

منبع :

حال و تمییز از عربی (‌نگاه به گذشته )‌
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( دروس عمومی سوم دبیرستان)
دبیر : فرزاد قنبری