آخرین آزمون جامع برای گروه معارف اسلامی به همراه پاسخ کلیدی

یک آزمون جامع برای دانش‌آموزان کنکوری رشته‌ی معارفدانش‌آموزان عزیز رشته‌ی معارف 

آخرین آزمون جامع برای شما

شما می‌توانید برای جمع‌بندی دو درس اختصاصی خود که جزء منابع کنکور است این سؤالات را که مبحث آن از کل کتاب می‌باشد از خود امتحان بگیرید.

این سؤالات دارای کلید نیز می‌باشد.