دست پنهان حیات فرازمینی در ناپدید شدن ستارگان

دانشمندان با رصد آسمان به دنبال شناسایی ستارگان بیشتر هستند اما محققان دانشگاه اوپسالا متوجه شده‌اند که برخی از آن‌ها بدون باقی گذاشتن سرنخی ناپدید می‌شوند.

به گزارش ایسنا به نقل از نیوساینتیست، این ستاره‌شناسان امیدوارند که این امر نشانه‌ای از حیات هوشمند بیگانه باشد، اما یافته‌ها همچنین می‌توانند درک بهتری در مورد کوازارها ارائه کنند. کوازار یک هسته فعال به شدت نورانی و دوردست متعلق به یک کهکشان جوان است.

آن‌ها با همکاری دانشمندان دیگر به بررسی تحقیقات آسمانی برای تشخیص ستارگان ناپدید شده در آن‌ها پرداختند و از میان 300 هزار منبع مورد استفاده دریافتند که یکی از ستارگان بدون بجا گذاشتن اثری ناپدید شده است.

سوالی که پیش می‌آید این است که با در نظر گرفتن صحت این اطلاعات،‌ دلیل ناپدید شدن ستاره چیست. محققان امیدوارند که حیات بیگانه در این موضوع دست داشته باشد اما شواهدی برای پشتیبانی از این نظریه وجود ندارد.

یافته‌های این دانشمندان می‌تواند به توضیح کوازارها،‌ ستارگان فراری و سایر پدیده‌های کیهانی کمک کند که بدون هشدار قبلی ناپدید می‌شوند.

اگر محققان بتوانند مجموع داده‌های خود را افزایش داده و آن‌ها را اصلاح کنند، می‌توانند تعداد این ناپدید شدن‌ها و همچنین دلیل وضوح آن‌ها را شناسایی کنند.

منبع :

حرکت شناسی در دو بعد از فیزیک چهارم تجربی
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم تجربی)
دبیر : سیاوش فارسی