مهدی آرام‌فر : آزمون جامع 2زیست‌شناسی + پاسخ تشریحی

درفایل پیوست آزمون مطابق با کنکور درس زیست (شماره 2) ضمیمه شده است.کنکوری‌های عزیز رشته تجربی


درفایل پیوست آزمون مطابق با کنکور درس زیست (شماره 2) ضمیمه شده است.

این آزمون را در زمان مصوب کنکور از خود بگیرید.


پاسخ تشریحی ضمیمه شده است.

فایل های ضمیمه