جملات و اصطلاحات رایج انگلیسی در امتحانات دانشگاه

University Exams

جملات و اصطلاحات رایج انگلیسی در امتحانات دانشگاه


1- طبق تقویم دانشگاه، امتحان ما 5 تیر است.

According to the university calendar, our exam is on Tir 5th.

 

2- میان ترم نمره خوبی گرفتم.

I got a good mark/grade in the mid-term exam.

 

3- میان ترم شیمی حسابی سخت بود.

The chemistry midterm was a real killer.

 

4- من هیچ وقت در امتحان تقلب نکرده ام.

I have never cheated on an exam.

 

5- امتحان پایان ترم  را دادی؟

Did you take your final exam?

 

6- امتحان تاریخ چطور دادی؟

How did you take your history exam?

 

7- امتحان را خراب کردم.

I blew the test.

 

8- امتحانم را خوب دادم.

I did alright on the test.

 

9- با نمره خوب قبول شدم.

I passed with flying colors.

 

10- در امتحان زبان بالاترین/ پایین ترین نمره را گرفتم.

I came top/ bottom in the English exam.

 

11- نمره قبولی 75 است.

The pass-mark is 75.

 

12- امتحان خیلی سخت تر از اونی بود که فکرش را می کردم.

The exam was more difficult than. I had bargained for.

 

13- بخشی از امتحان ما کتبی و بخشی از آن عملی بود.

Our exam was part written, part practical.

 

14- امتحان شفاهی خیلی سخت بود.

The oral exam was very difficult.

 

15- برای هر اشتباه 2 نمره از من کم شد.

I was marked down 2 points for each mistake.

 

16- امتحان ریاضی حالم را گرفت.

the math test spoiled my mood.

 

17- استاد برگه ها را تصحیح کرده؟

Has the professor marked the papers yet?

 

18- نتایج کی اعلام می شود؟

When will the results come out?

پاسخ تلفنی به سوالات شما
پاسخ تلفنی به سوالات مشاوره ای و آموزشی شما

باسخ به سوالات شما در زمینه مشاوره کارنامه و هدف گذاری برای آزمون ها ، شروع مطالعه برای کنکور 97 ، روش درس خواندن ، مدیریت منابع و تکمیل ظرفیت کنکور 96 و ...

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب
در مسیر اخلاص از دین و زندگی چهارم دبیرستان + حل سوالات دامدار آزمون غیر حضوری
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم دبیرستان)
دبیر : محمد رضایی بقا