نکات عمومی آزمون‌های عملی کنکور هنر ( مجسمه ) - فیلم

صحبت‌های شهره جعفری و پیمان صفری در رابطه با آزمون‌های عملی کنکور هنر در رشته مجسمه سازی را در ادامه مشاهده نمایید...صحبت های شهره جعفری و پیمان صفری در رابطه با آزمون های عملی کنکور هنر در رشته مجسمه سازی را در ادامه مشاهده نمایید...

فایل های ضمیمه