نوروز 96

آزمون‌های عملی کنکور هنر ( نکات عمومی ) - فیلم

صحبت‌های شهره جعفری و پیمان صفری در رابطه با نکات عمومی آزمون‌های عملی کنکور هنر را در ادامه مشاهده نمایید...صحبت های شهره جعفری و پیمان صفری در رابطه با نکات عمومی آزمون های عملی کنکور هنر را در ادامه مشاهده نمایید...

فایل های ضمیمه
تابع از ریاضی سوم تجربی
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( سوم تجربی)
دبیر : محمد صادق روحانی