شبیه‌سازی آسمان شب برای شکار حشرات

غار ویتومو در نیوزیلند زیستگاه هزاران کرم شبتاب و گوشتخواری است که برای شکار کردن، از سقف غار آویزان شده و آسمان شب را شبیه‌سازی می‌کنند.


غار ویتومو در نیوزیلند زیستگاه هزاران کرم شبتاب و گوشتخواری است که برای شکار کردن، از سقف غار آویزان شده و آسمان شب را شبیه‌سازی می‌کنند.

براساس گزارش ساینس الرت، این غار اولین بار در سال 1887 توسط کاوشگرانی انگلیسی به نام‌های فرد نیس و یکی از روسای قبیله مائوری کشف شد. زمانی که این دو وارد غار شدند، متوجه نقطه‌های درخشان آبی‌رنگی شدند که در میان سنگ‌های دیواره غار می‌درخشیدند و فضای درون غار را شبیه به یک آسمان نما کرده‌بودند.

کرم شبتاب

این نورها از کرم‌های گوشت‌خواری به نام آرکونوکامپا لومینوزا ایجاد می‌شدند، موجوداتی که به کرم‌های عنکبوتی درخشان شهرت دارند و تلاش می‌کنند با ایجاد نور در فضای تاریک غار حشرات را شکار کنند.

این کرم‌های به شدت درخشان که نور خود را از تجزیه پروتئین‌ها ایجاد می‌کنند، در نهایت به پشه تبدیل می‌شوند از این رو برای تامین منبع غذایی برای رشد خود،‌ باید از پشه‌های سرگردان درون غار تغذیه کنند. این حشرات جذب نور آبی‌رنگی می‌شوند که کرم‌ها از خود ایجاد می‌کنند زیرا تصور می‌کنند این نور به ستاره‌های آسمان شب تعلق دارد. این کرم‌ها تارهایی ظریف از خود ایجاد می‌کنند که پشه‌هایی که به سوی آنها پرواز می‌کنند را به دام می‌اندازد.

به بیانی دیگر این کرم‌ها می‌توانند صحنه‌ای از آسمان شب را شبیه‌سازی کنند تا حشرات ریز درون غار به اشتباه به سوی آسمان خیالی پرواز کرده و به دام آنها اسیر شوند. زمانی که حشرات درون تارها به دام می‌افتند،‌کرم‌ها تار را از طریق دهان خود بالا می‌کشند و در نهایت حشره را می‌خورند.

این کرم‌ها برای یک سال در وضعیت لاروی باقی می‌مانند و پس از آن به پشه تبدیل می‌شوند، اما در طول این یکسال با این فریب به گمراه کردن و شکار کردن حشرات دیگر می‌پردازند.

همایش جمع بندی فیزیک بخش چهارم (موج های صوتی)
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم تجربی)
دبیر : حامد چقادی