آنابولیک استروئید عامل بیماری‌‌‌‌‌‌‌های قلبی در ورزشکاران

تحقیقات نشان داده است که مصرف آنابولیک استروئید با افزایش فشار خون و مشکلات قلبی در ارتباط است.

به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گزارش ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایسنا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و به نقل از سایت MNT، بررسی‌ها نشان داده است که استفاده نادرست از استروئید می‌تواند برای ورزشکاران خطرناک باشد.

این مطالعات در دانشگاه بیرمنگام انجام شده است. مطالعات نشان داده که استروئید باعث ایجاد تغییراتی در ساختار عضلات قلب می‌‌‌‌‌‌‌شود و مشکلاتی برای قلب ایجاد می‌کند. این مشکلات ممکن است که منجر به ایست قلبی  در ورزشکاران شود. 
مدیر این تحقیقات می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوید: یک پنجم افرادی که در باشگاه ورزش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند از آنابولیک استروئید استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند. بررسی‌های ما ثابت می‌کند که سوء استفاده از آنابولیک استروئید باعث ایجاد بیماری‌‌‌‌‌‌‌های قلبی جدی می‌‌‌‌‌‌‌شود.

منبع :