ایجاد یک اثر هنری فوق العاده با مغز مداد

اولین حکاکی هنرمند «Cindy Chinn» روی مغز مداد در این مقیاس یک قطار بود که در دسامبر 2015 به نمایش درآمد و از آن به بعد این هنرمند مشغول انجام سفارشات متعدد، مصاحبه و جواب دادن به سوالات مردم است.

اولین حکاکی هنرمند «Cindy Chinn» روی مغز مداد در این مقیاس یک قطار بود که در دسامبر 2015 به نمایش درآمد و از آن به بعد این هنرمند مشغول انجام سفارشات متعدد، مصاحبه و جواب دادن به سوالات مردم است.

یکی از استادانه ترین طرح های این هنرمند پیاده روی فیل هاست که ساخت آن چند روز طول کشیده است.

ایجاد یک اثر هنری فوق العاده با مغز مداد!!+تصاویر

 ایجاد یک اثر هنری فوق العاده با مغز مداد!!+تصاویر

ایجاد یک اثر هنری فوق العاده با مغز مداد!!+تصاویر

مطالب مرتبط ...