جمع‌بندی نکته‌های حفظی مبحث‌های شیمی دوم دبیرستان

ساختار اتم+ جدول تناوبی + ترکیب‌های یونی + ترکیب‌های کووالانسی+ ترکیب‌های آلیکنکوری‌های عزیز رشته ریاضی و تجربی

اشتباهات متداولی که دانش‌آموزان را در قسمت‌های حفظی کتاب شیمی 2 به دام می‌اندازد، در فایل پیوست اصلاح شده است.

فایل های ضمیمه