عکس:رودخانه ای از گُل که دل گردشگران را می‌برد!

سالانه 7 میلیون گل در این باغ می‌شکفد و به طور میانگین در فصل لاله‌ها بیش از 800 هزار گردشگر را به سوی خود می‌کشاند.

عکس:رودخانه ای از گُل که دل گردشگران را می‌برد!

عکس:رودخانه ای از گُل که دل گردشگران را می‌برد!


منبع :