رضا عباسی اصل:درسنامه استوانه،مکعب و مکعب مستطیل از هندسه (1)

درسنامه‌ی استوانه،مکعب و مکعب مستطیل به همراه تستکنکوری های عزیز ریاضی و تجربی


فایل درسنامه ی مبحث استوانه ،مکعب و مکعب مستطیل از هندسه (1) را از ذیل دانلود نمایید.


نویسنده و تهیه کننده: رضا عباسی اصل

فایل های ضمیمه