چرا جمعیت زنبورها کاهش یافته است؟

کارشناسان آلمانی معتقدند: استفاده از یک نوع حشره‌کش سیستماتیک می‌تواند دلیل احتمالی مرگ و میر زنبورها باشد.کارشناسان آلمانی معتقدند: استفاده از یک نوع حشره‌کش سیستماتیک می‌تواند دلیل احتمالی مرگ و میر زنبورها باشد.

به گزارش ایسنا، بررسی‌ها نشان می‌دهد حشره کش سیستماتیک نئونیکوتینوید علت سطح بالای مرگ و میر در میان زنبورهاست.

محققان در بررسی‌های پیشین خود در رابطه با تاثیر مخرب حشره کش نئونیکوتینوید نیز مشاهده کرده بودند این حشره کش انباشت استیل کولین را در شاه انگبین (ژله رویال) کاهش می‌دهد و به غده تولید کننده شاه انگبین و در نتیجه استیل کولین آسیب وارد می‌کند.

در سال 2013 سازمان ایمنی مواد غذایی اروپا در گزارشی اعلام کرد: نئونیکوتینویدها گروهی از حشره کش‌ها هستند که برای زنبورها خطرزا می‌باشند.

به گزارش ایسنا به نقل از شبکه اخبار محیط زیست، به گفته محققان شناسایی دیگر تاثیرات مخرب این حشره‌کش نشان دهنده خطرات جدی و واقعی نئونیکوتینوید بر گونه زنبورهاست به همین دلیل لازم است این عامل در ارزیابی‌های مجدد روی خطرات زیست محیطی این ماده در نظر گرفته شود.

منبع :