بلندترین سرسره جهان رونمایی شد

بلندترین سرسره جهان در انگلیس ساخته شد.بلندترین سرسره جهان رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بلندترین سرسره جهان در شهر لندن انگلیس به ارتفاع بیش از ۷۳ متر ساخته شد. با قرار گرفتن شخص در داخل این سرسره که دارای تونل های مارپیچی است، سرعت او به ۲۴ کیلومتر در ساعت می رسد و ظرف مدت ۴۰ ثانیه به قسمت پایین این سرسره می رسد.

بلندترین سرسره جهان رونمایی شد

طول مسیر بلندترین سرسره جهان ۱۷۷ متر و قیمت بلیط آن برای هر نفر ۲۲ دلار است.بلندترین سرسره جهان رونمایی شد