توربینی بزرگتر از "چشم لندن"

مهندسان آلمانی در حال ساخت بزرگترین توربین بادی جهان با سه پره به طول 88.4 متر هستند.

به گزارش ایسنا به نقل از میل آنلاین، برای درک بهتر عظمت بزرگترین توربین بادی جهان باید آن را با چرخ‌وفلک معروف "چشم لندن" مقایسه کرد. در حالی که قطر دایره چشم لندن حدود 135 متر است، بزرگترین توربین بادی جهان 180 متر قطر دارد.

مهندسان اجرای پروژه بزرگترین توربین بادی جهان معتقدند که در صورت نصب توربین در بهترین منطقه بادخیز، انرژی الکتریکی مورد نیاز 10 هزار خانه تامین می‌شود.

نخستین نمونه توربین بادی 8 MW تا پایان سال جاری آماده و در مزرعه انرژی بادی فرانسه نصب خواهد شد. با توجه به عظمت پروژه و بزرگی قطعات، قسمت‌های مختلف هر توربین در کارخانه‌های مجزا ساخته شده و برای مونتاژ به محل نصب حمل می‌شوند.

توربین بادی 8 MW در بهترین شرایط قادر به تولید 500 مگاوات برق است.

آلورتز ادوین، مدیر شرکت سازنده توربین عنوان کرد: یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌رو در این پروژه مسئله حمل تیغه‌های توربین تا محل نصب است، با در نظر گرفتن طول 88 متری هر پره، جابه‌جایی آنها قطعا مشکل است و باید تردد در مسیر حمل‌ونقل کاملا متوقف شود.  

منبع :