امروز 5 تیر 1395، جلسه مدیران و پشتیبان های مناطق پسر تهران در سالن اجتماعات ساختمان مرکزی بنیاد علمی آموزشی قلم چی برگزار شد. 

در این جلسه آقای کاظم قلم چی، مدیر بنیاد قلم چی، درباره انتخاب رشته کنکور سراسری 1395 و انتخاب واحد آزمون های تابستان، به عنوان محورهای اصلی جلسه سخنان خود را ایراد کردند.

در پایان مدیران و پشتیبان ها به صورت دانشگاه محور عکس گرفته و سپس مراسم افطار را به جای َآوردند.


با پشتیبان‌های پسر تهران در سال بعد آشنا شوید

همکاران پشتیبان دانشگاه صنعتی شریف


با پشتیبان‌های پسر تهران در سال بعد آشنا شوید

همکاران پشتیبان دانشگاه تهران 


با پشتیبان‌های پسر تهران در سال بعد آشنا شوید

همکاران پشتیبان دانشگاه صنعتی امیرکبیر


با پشتیبان‌های پسر تهران در سال بعد آشنا شوید

همکاران پشتیبان دانشگاه صنعتی علم و صنعت


با پشتیبان‌های پسر تهران در سال بعد آشنا شوید

همکاران پشتیبان دانشگاه شهید بهشتی


با پشتیبان‌های پسر تهران در سال بعد آشنا شوید

همکاران پشتیبان از رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی


با پشتیبان‌های پسر تهران در سال بعد آشنا شوید

همکاران پشتیبان دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی


با پشتیبان‌های پسر تهران در سال بعد آشنا شوید

همکاران پشتیبان دانشگاه علامه طباطبایی


با پشتیبان‌های پسر تهران در سال بعد آشنا شوید

همکاران پشتیبان دانشگاه خوارزمی


با پشتیبان‌های پسر تهران در سال بعد آشنا شوید

همکاران پشتیبان دانشگاه علم و فرهنگ


با پشتیبان‌های پسر تهران در سال بعد آشنا شوید

همکاران پشتیبان دانشگاه شهید رجایی


با پشتیبان‌های پسر تهران در سال بعد آشنا شوید

همکاران پشتیبان دانشگاه های شهرستان ها


با پشتیبان‌های پسر تهران در سال بعد آشنا شوید

مدیران پسر مناطق تهران