در تابستان فرزند خود را به مطالعه تشویق کنید

تابستان فرصت مناسبی برای رشد و شکوفایی استعدادها و مهارت‌های فرزندان است.تابستان فرصت مناسبی برای رشد و شکوفایی استعدادها و مهارت‌های فرزندان است. سه ماه تعطیلی فرصت مناسبی برای تشویق و ترغیب فرزندان به مطالعه است. این ایام تنها برای بازی و تفریح و استراحت ساخته نشده است بلکه با شناخت خصوصیات و علایق فرزندتان می‌توانید عشق به مطالعه را در وجودش نهادینه کنید.

برای ترویج این امر لازم است تا با به کار گرفتن روش‌های مناسب هر روز از فرزند خود بپرسید که چه برنامه‌ای برای امروز خود دارد و محیطی مناسب برای انجام فعالیت‌هایش در نظر بگیرید. کتاب داستان بخوانید تا بتواند قدرت تخیل خود را تقویت کند. به او بیاموزید که چگونه می‌تواند زمان را اداره کند و از وقت خود بهینه استفاده کند. این گونه قادر خواهد بود تا تمام فعالیت‌هایش را منظم کرده و به‌موقع انجام دهد.